Domů > Nápověda

Pro občany mající zájem platit služby

Nemůžete najít službu, kterou chcete zaplatit?

Pokud je služba na Portálu, najdete ji pod odkazem „Chci zaplatit". Nejprve najděte obec/město, v němž je služba poskytována (nejčastěji místo Vašeho trvalého bydliště), po vyhledání se Vám zobrazí seznam Organizací poskytujících služby, a následně se vypíše seznam služeb, které lze prostřednictvím Portálu hradit.

Pokud danou službu na Portálu nenajdete, není možné jeho prostřednictvím za ni zaplatit. Kontaktujte poskytovatele služby a požádejte ho, aby se na Portálu zaregistroval a umožnil Vám bezpečně a pohodlně platit.

Proč se mám registrovat?

Provádět platby prostřednictvím Portálu jde i bez registrace. Registrace však zvýší Váš komfort – například si můžete předvolit obce, ve kterých jsou poskytovány služby, za které platíte, nebo budete mít přehled o provedených platbách.

Máte problém s výběrem správné služby?

V tomto případě se pro pomoc obraťte na konkrétní obec, která vámi požadovanou službu poskytuje. Použijte kontakt, který najdete u každé služby (v detailu obce) a tam Vám jistě rádi pomůžou.

Pro organizace nabízející služby

Jak se zaregistrovat jako organizace (škola, městský úřad,...) na platebním portálu?

Následujte přiložený manuál v pdf nebo se podívejte na náš videonávod.

Máte problém se správou svého účtu nebo správou vašich služeb?

Kontaktujte Regionální dotační kancelář, p.o. na emailu info@platby-sc.cz, případně telefonicky na +420607290654, +420607291601. Rádi Vám pomůžeme s Vaším problémem.

Jakými dokumenty se provoz Portálu řídí?

Vedle relevantních zákonů se jedná především o tyto normy:

Musí smlouvu vždy podepsat výhradně statutární orgán Partnera, nebo je možné zastoupení jinou osobou?

Za organizaci jedná její statutární orgán, s ohledem na § 166 odst. 1 Občanského zákoníku (Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti.) je možné akceptovat i případy, kdy se jedná o zaměstnance, který má danou věc evidentně v působnosti z titulu své funkce, případně má daná osoba pro daný úkon vystavenou plnou moc, kterou Provozovateli doloží.

Jakým způsobem jsou u nabízených produktů zohledněny sazby DPH?

V systému výpočtů cen produktů nejsou zahrnuty daňové otázky. Problematika DPH je řešena ze strany Partnerů, kteří vkládají své produkty na Portál. Provozovatel neodpovídá za správnost uplatňované sazby DPH. Systém pro Klienta zobrazuje celkovou částku, kterou má uhradit, následné rozčlenění přijaté platby z daňového hlediska musí provést pracovníci Partnera odpovědní za danou agendu. Pokud je z povahy platby zřejmé, že ji budou hradit osoby, pro které je DPH a další daňové otázky relevantní, Provozovatel doporučuje Partnerům začlenit informace o DPH do popisu u konkrétního produktu.

Jak mám postupovat, když potřebuji změnit číslo bankovního účtu pro příchozí platby?

Kontaktujte se svým požadavkem operátora, Regionální dotační kancelář připraví odpovídající dodatek ke smlouvě a změnu s vámi vyřídí.