Domů > Obce > Bystřice > Město Bystřice > Poplatek za odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v městě Bystřice dle OZV č. 4/2019

Poplatek se hradí 1x ročně, nejpozději do 31.3. daného roku.

Poplatníkem je:

  • fyzická osoba přihlášená v obci
  • fyzická osoba vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není přihlášená žádná osoba - ve výši jednonásobku poplatku za každou takovou nemovitost

Sazba poplatku:

  • 750 Kč/osobu
  • 750 Kč/stavbu k rekreaci, byt, RD, kde není přihlášena žádná osoba

Kontakt
na organizaci

Město Bystřice

Požadované údaje

Cenové údaje

V jedné platbě je možno zaplatit pouze za 1 poplatníka nebo za 1 nemovitost (z důvodu správného párování plateb v informačních systémech města k jednotlivým osobám a v návaznosti na agendu vymáhání pohledávek)

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz ZAPLATIT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole