Domů > Obce > Ostředek > Ostředek > Poplatek ze psů 2021

Na základě platné OZV obce Ostředek č. 2/2020 platí poplatek ze psů jeho držitel. Držitelem se rozumí osoba přihlášená nebo mající sídlo na území ČR. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíce. Poplatek je stanoven ve výši 50Kč/roj za 1.psa a 100Kč/rok za 2. a každého dalšího psa téhož držitele. Poplatek je držitel povinen zaplatit nejpozději 31.3.2021.

Kontakt
na organizaci

Ostředek

Požadované údaje

Cenové údaje

Za prvního psa je poplatek 50Kč/rok. Za druhého a každého dalšího psa stejného držitele je poplatek 100Kč/pes/rok.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz ZAPLATIT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole