Domů > Obce > Karlštejn > Městys Karlštejn > Poplatek z pobytu (hotely, penziony a další ubytovací zařízení)

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka dle Obecně závazné vyhlášky Městyse Karlštejn č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 

Sazba poplatku v roce 2022 činí 13 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího čtvrtletí.

Kontakt
na organizaci

Městys Karlštejn

Požadované údaje

Cenové údaje

Poplatek z pobytu dle obecně závazné vyhlášky Městyse Karlštejn 4/2019

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole