Domů > Obce > Karlštejn > Městys Karlštejn > Poplatek z pobytu (hotely, penziony a další ubytovací zařízení)

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka dle Obecně závazné vyhlášky Městyse Karlštejn č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 

Sazba poplatku v roce 2021 činí 13 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího čtvrtletí.

Kontakt
na organizaci

Městys Karlštejn

Požadované údaje

Cenové údaje

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz ZAPLATIT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole