Domů > Obce > Karlštejn > Městys Karlštejn > Poplatek za psy

Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)  za jednoho psa ........ 100 Kč,

b)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........ 150 Kč,

c)  za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ........ 50 Kč,

d)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ........100 Kč.

Kontakt
na organizaci

Městys Karlštejn

Požadované údaje

Cenové údaje

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za jednoho psa 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč. Pro osoby starší 65 let věku je sazba 50 Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole