Domů > Obce > Karlštejn > Městys Karlštejn > Roční poplatek za odpad

Pro přesnou identifikaci platby se používá jako variabilní symbol Vaše číslo popisné. Poplatníci obdrží nálepku na popelnici do poštovní schránky. Do konce splatnosti poplatku jsou vyváženy popelnice označené nálepkou z předešlého roku.
Splatnost poplatku je 31. března 2021.

Poplatek platí osoba s trvalým pobytem v obci Karlštejn nebo majitel stavby určené k bydlení, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Poplatek za komunální odpad - sazebník                                                                          

1 osoba nebo majitel trvale neobydlené stavby 500Kč

2 osoby 1.000Kč

3 osoby 1.500Kč

4 osoby 2.000Kč

5 osob 2.500Kč

Každá další osoba 500Kč

Kontakt
na organizaci

Městys Karlštejn

Požadované údaje

Cenové údaje

Počet osob v domácnosti

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz ZAPLATIT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole