Domů > Obce > Karlštejn > Městys Karlštejn > Veřejné prostranství - hostinské předzahrádky 2021

Za použití veřejného prostranství k umístěni hostinských zahrádek se stanovuje poplatek paušální částkou za kalendářní rok a m2: 468 Kč. Umístění hostinských předzahrádek se řídí tržním řádem a pravidly pro umisťování reklamy v Městysu Karlštejn.

Kontakt
na organizaci

Městys Karlštejn

Požadované údaje

Cenové údaje

Poplatek za umístění hostinských předzahrádek v roce 2021

m2

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz ZAPLATIT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole