Domů > Obce > Tatce > Obec Tatce > Poplatek za svoz odpadů
Dobrý den, obec Tatce využívá Platební portál Středočeského kraje jako doplňkovou službu pro své občany. Portál slouží k rychlému zaplacení poplatků nebo jiných plateb pro obec Tatce nebo obecní úřad. Zatím máme nastavené 3 položky a postupně budeme doplňovat další. Zkuste portál využívat a dejte nám vědět, jak se vám líbí. Děkujeme!

Jedná se o poplatek za sběr, svoz, třídění komunálních odpadů, využívání sběrného dvora, sběr tříděných odpadů systémem door to door, tedy přímo od domů občanů. Poplatek je stanoven podle zákona o místních poplatcích a upraven obecně závaznými vyhláškami obce.

Poplatek se platí jednou ročně, případně si poplatník může vybrat placení poplatku ve dvou shodných splátkách. 1. splátka je splatná do konce března, druhá do konce června. V případě placení ve dvou splátkách obdrží poplatník známku na popelnici nejdříve do konce pololetí, po úhradě druhé části poplatku obdrží známku celoroční. 

Pro rok 2022 je poplatek stanoven na 1000 Kč za poplatníka a rok. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je vybírán podle zákona o místních poplatcích na 1 poplatníka. 

Podle Obecně závazné vyhlášky se povinnost platby poplatku vztahuje také na vlastníka nemovitosti v obci Tatce, ve které není  hlášena žádná osoba k trvalému pobytu, a to ve výši 1000 Kč/nemovitost/rok. 

Uhrazením poplatku má občan možnost využívat systém odpadového hospodářství obce, který zahrnuje svoz směsného a tříděného odpadu z nádob umístěných u nemovitosti, tzv. systém door to door. Odpadové hospodářství také zahrnuje možnost využití sběrného dvora, kontejnerů na trávu nebo větve a také 2x ročně svoz nebezpečných odpadů.

Kontakt
na organizaci

Obec Tatce

Tel. číslo: +420702129380

E-mail: ou@tatce.cz

Web: www.tatce.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou obce

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole