Domů > Obce > Horka II > Horka II > Poplatek za psa

Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky.

V roce 2021 je poplatek je stanoven ve výši 40 Kč za prvního psa a 60 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Vyberte odpovídající část obce, kde má bydliště vlastník psa (kód slouží pro vytvoření správného variabilního symbolu):

  • v Horce II  01,
  • na Budech 02,
  • v Čejticích 03,
  • v Onšovci 04.

Kontakt
na organizaci

Horka II

Požadované údaje

Vyberte položku: 01 = Horka II, 02 = Buda, 03 = Čejtice, 04 = Onšovec

Cenové údaje

Doplňte počet psů

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz ZAPLATIT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole