Domů > Obce > Veltrusy > Město Veltrusy > Poplatek za svoz odpadu

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství podle obecně závazné vyhlášky města Veltrusy č. 3/2021.

Poplatek se hradí 1x ročně, nejpozději do 31. 3. každého roku.

Poplatníkem je:

  • fyzická osoba přihlášená v obci
  • vlastník nemovitosti (tedy domu, bytu či rekreačního objektu), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Sazba poplatku:

  • fyzická osoba 800 Kč
  • vlastník nemovitosti 800 Kč

Výše poplatku je stejná pro všechny občany včetně dětí do čtyř let věku. Podnikatelé řeší likvidaci odpadu ve své režii.

Známka na popelnice vám bude doručena do schránky nebo ji vyzvednete v podatelně MěÚ.

Další informace najdete na webu města https://www.veltrusy.cz/poplatky

Kontakt
na organizaci

Město Veltrusy

Požadované údaje

Vyplňte číslo popisné, které slouží pro párování a identifikaci vaší platby.
Vyplňte příjmení poplatníků, za které je poplatek placen. Společnou domácnost lze řešit dohromady. Např. 3xNovákovi 1xSvobodová.
Vyplňte velikost popelnice, např. 1x120 nebo 1x240. Informace slouží pro evidenci města a možnost doručení odpovídající známky do schránky.
Informace slouží pouze pro účely řešení nesrovnalostí v souvislosti s provedenou platbou.

Cenové údaje

Výsledná cena záleží na počtu poplatníků. Cena na tento rok je stanovena 800Kč za poplatníka resp. každou nemovitost bez přihlášené fyzické osoby.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole