Domů > Obce > Krnsko > KRNSKO > Poplatek za psy
Start

Poplatek je splatný k 31. 03. daného roku:

Výše poplatku pro držitele psa (mladší 65 let):
- první pes 200 Kč
- druhý a další pes 300 Kč

Výše poplatku pro držitele psa (starší 65 let):
- první pes 100 Kč
- druhý a další pes 200 Kč

Kontakt
na organizaci

KRNSKO

Tel. číslo: +420326723164

E-mail: obec@krnsko.cz

Web: krnsko.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

ks
ks

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole