Domů > Obce > Krnsko > KRNSKO > Zábor veřejného prostranství
Start

Obecně závazná vyhláška obce Krnsko č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, rozlišuje v podstatě 3 kategorie plateb:

- Zábor (mimo prodejního zařízení a umístění reklamy) / 10,- Kč za 1 den za m2
- Zábor pro umístění prodejního zařízení / 50,- Kč za 1 den za m2
- Zábor pro umístění reklamního zařízení / 100,- Kč za 1 den za m2

Kontakt
na organizaci

KRNSKO

Tel. číslo: +420326723164

E-mail: obec@krnsko.cz

Web: krnsko.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

Poplatek je hrazen za metr čtvereční se zaokrouhlením nahoru a každý započatý den

dnů
m2
dnů
m2
dnů
m2

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole