Domů > Obce > Krnsko > KRNSKO > Nájemné z obecního bytu
Start

Cena nájemného je stanovena nájemní smlouvou. Platba je prováděna jednou měsíčně dle informací uvedených v nájemní smlouvě.

Kontakt
na organizaci

KRNSKO

Tel. číslo: +420326723164

E-mail: obec@krnsko.cz

Web: krnsko.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

x

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole