Domů > Obce > Krnsko > KRNSKO > Platba za odpady
Start

Místní poplatek za svoz komunálních odpadů v obci Krnsko, dle OZV č. 1/2021, ze dne 15. 12. 2001

Sazba poplatku:
800,- Kč za trvale hlášenou osobu starší 15ti let
800,- Kč za stavbu určenou k rekreaci
800,- Kč za byt nebo dům, kde není hlášena žádná fyzická osoba

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 03. příslušného kalendářního roku...

Kontakt
na organizaci

KRNSKO

Tel. číslo: +420326723164

E-mail: obec@krnsko.cz

Web: krnsko.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

Platba za osobu/objekt:

ks
ks
ks

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole