Domů > Obce > Budiměřice > Obec Budiměřice > Poplatek za odpady 2022

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 platný pro rok 2022.

Pro rok 2021 je poplatek stanoven na 850 Kč za poplatníka a rok. Poplatek je vybírán za osobu podle zákona o místních poplatcích, tedy poplatek jsou povinni hradit všichni trvale hlášení obyvatelé obce Budiměřice. 

Splatnost poplatku je ve dvou splátkách, každá 425 Kč. První je splatná k 28. 02. a druhá potom 30. 09. V případě zájmu je možné zaplatit poplatek v plné výši 850 Kč jednorázově - nejpozději však do 28. 02.

Podle obecně závazné vyhlášky se povinnost platby poplatku vztahuje také na vlastníka nemovitosti  s číslem popisným v obci Budiměřice, ve které není  hlášena žádná osoba k trvalému pobytu, a to ve výši 850 Kč/nemovitost/rok tzv. rekreační nemovitosti. 

Uhrazením poplatku má občan možnost využívat systém odpadového hospodářství obce, který zahrnuje sběr a  svoz směsného a tříděného odpadu z nádob umístěných u nemovitostí, tzv. systém door to door. Odpadové hospodářství také zahrnuje možnost sběru velkoobjemového komunálního odpadu 12 x ročně, sběr nebezpečného odpadu 2 x ročně, odkládání skla a drobných kovových předmětů do veřejných kontjnerů a možnost odložení nadměrného bioodpadu na mezideponie.

Kontakt
na organizaci

Obec Budiměřice

Požadované údaje

Cenové údaje

Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole