Domů > Obce > Jíkev > Obec Jíkev > Poplatek za psa

Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

Poplatek je stanoven ve výši 80 Kč za každého psa.

Kontakt
na organizaci

Obec Jíkev

Tel. číslo: +420724725552

E-mail: urad@jikev.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou obce.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole