Domů > Obce > Hrusice > Obec Hrusice > Poplatek za psa

Poplatek za psa, upraven OZV č.3/2019. Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců.
Za prvního psa je poplatek 200 Kč, za dalšího psa téhož majitele činí poplatek 100 Kč.
Za psa, jehož držitelem je osoba nad 65 let činí poplatek 100 Kč, za dalšího psa osoby starší 65 let je poplatek také 100 Kč.

Osvobozeny jsou osoby nevidomé, osoby závislé na pomoci druhé osoby podle zákona upravujícího sociální služby, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek je roční. Úhrada do 31.03. příslušného kalendářního roku.

Kontakt
na organizaci

Obec Hrusice

Požadované údaje

(V případě čísla evidenčního musí plátce uvést před číslo nemovitosti číslo 9 - např. číslo ev. 213 uvést 9213)
Při platbě více psů, oddělte číslo čipu čárkou.

Cenové údaje

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole