Domů > Obce > Hrusice > Obec Hrusice > Poplatek za komunální odpad

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, upraven OZV č.3/2021.
Sazba poplatku činí 1Kč/litr.
Nádoby jsou o velikosti 80l, 120l a 240 l, frekvence svozu měsíční, tj. 12 svozů za rok, nebo čtrnáctidenní, tj. 26 svozů za rok.

Nemovitosti bez nádob (rekreační objekty) - pro uhrazení poplatku zvolte na hlavní stránce možnost uhradit poplatek pro nemovitosti bez nádob.

Poplatek se hradí ročně. Úhrada je do 31.03. příslušného kalendářního roku.

Adresu vyplňujte za nemovitost, za kterou je poplatek hrazen.

Platba za komunální odpad - individuální nádoby

  • Vyberte objem nádoby a frekvenci svozu
  • Uhraďte vypočtený poplatek
  • Po uhrazení poplatku a připsání částky na bankovní účet obce Hrusice vám přijde e-mailové potvrzení o tom, že poplatek byl uhrazen (zpravidla do dvou dnů od provedení platby).
  • Následně vám doručíme známku na popelnici do schránky, na úřad se tak nemusíte dostavovat.

Kontakt
na organizaci

Obec Hrusice

Požadované údaje

(V případě čísla evidenčního musí plátce uvést před číslo nemovitosti číslo 9 - např. číslo ev. 213 uvést 9213)

Cenové údaje

Cena 1Kč za litr krát velikost nádoby násobená počtem svozů.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole