Domů > Obce > Hrusice > Obec Hrusice > Ostatní platby

Ostatní platby, správní poplatky apod.

Jaké poplatky zde můžete uhradit:

  • Správní poplatky
  • Poplatek za užívání veřejného prostranství na základě vydaného Rozhodnutí - Zábor
  • Poplatek vyplývající z místního šetření
  • Poplatek za připojení pozemku k místní komunikaci na základě vydaného Rozhodnutí
  • Poplatek za koupi nádoby na odpad
  • Poplatek za pronájem komunální techniky apod.

Kontakt
na organizaci

Obec Hrusice

Požadované údaje

U evidenčních čísel přidejte před číslem 9. Tedy bydlím v čísle evidenčním 549, tak vyplním 9549
Formát čísla 123 456 789

Cenové údaje

Cena - Celkový poplatek na základě vydaného Rozhodnutí, Místního šetření, Smlouvy o pronájmu, atd.

CZK

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole