Domů > Obce > Hrusice > Obec Hrusice > Poplatek za odpad - nemovitost bez nádoby (rekreační objekty)

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, upraven OZV č.3/2021.
Sazba poplatku činí 1Kč/litr.

Nemovitosti bez nádob (rekreační objekty) mají ve společných nádobách garantován objem jako 120l nádoba s měsíčním svozem, tedy platí odpovídající roční poplatek (1440 Kč).

Poplatek se hradí ročně. Úhrada je do 31.03. příslušného kalendářního roku.

Adresu vyplňujte za nemovitost, za kterou je poplatek hrazen.

Poplatek za společné nádoby

  • Tento druh poplatku mohou zvolit pouze vlastníci/uživatelé nemovitostí, u kterých není možné provádět individuální svoz.
  • Pokud je nemovitost využívána k rekreaci, ale nachází se například na ulici Josefa Lady (je možné ji individuálně obsloužit), musí mít nemovitost zřízenou individuální nádobu.

Kontakt
na organizaci

Obec Hrusice

Požadované údaje

(V případě čísla evidenčního musí plátce uvést před číslo nemovitosti číslo 9 - např. číslo ev. 213 uvést 9213)

Cenové údaje

Roční poplatek

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole