Domů > Obce > Hrusice > Obec Hrusice > Pronájem obecních pozemků

Občané, kteří mají pronajatý pozemek od obce Hrusice.

Kontakt
na organizaci

Obec Hrusice

Požadované údaje

(V případě čísla evidenčního musí plátce uvést před číslo nemovitosti číslo 9 - např. číslo ev. 213 uvést 9213)
Rodné číslo uvádějte bez lomítka.

Cenové údaje

Cena je stanovena 1/Kč/měsíc/metr čtvereční

1
12

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole