Domů > Obce > Měšice > Obec Měšice > Platba stočného na rok 2022

Stočné v Měšicích pro rok 2022 bylo stanoveno na 1300,- Kč na osobu.

Stočné je možné hradit pouze po uzavření smlouvy o likvidaci odpadních vod. Pokud smlouvu uzavřenou nemáte nebo se změnil počet osob žijících ve vaší domácnosti, prosíme kontaktujte obecní úřad a smlouvu aktualizujte.

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění. Poplatek se platí ročně, a to za každou osobu bydlící v rodinném domku, bytovém domu, ubytovně, atd. Tato služba se platí bez závislosti na trvalém pobytu. Každý majitel nemovitosti je povinen nahlásit počet osob bydlících v jeho nemovitosti.

Kontakt
na organizaci

Obec Měšice

Požadované údaje

Cenové údaje

Počet osob musí souhlasit s počtem osob uvedeným ve smlouvě. Pokud došlo ke změně počtu osob, je potřeba uzavřít dodatek smlouvy. Dále vyberte počet čtvrtletí, za které platíte.

1-10
1-4

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole