Domů > Obce > Měšice > Obec Měšice > Poplatek za odkládání komunálního odpadu na rok 2022

Roční poplatek za svoz komunálního odpadu dle kapacity nádoby na směsný komunální odpad a frekvence svozu.

Kontakt
na organizaci

Obec Měšice

Požadované údaje

Cenové údaje

Cena byla stanovena ve výši 0,55 Kč za litr kapacity nádoby na směsný komunální odpad.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole