Domů > Obce > Měšice > Obec Měšice > Poplatek za psa na rok 2022

Poplatek za psy se platí (na základě zákona 565/1990 Sb. §2) za psy starší 3 měsíce. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Roční poplatek za psa

Kontakt
na organizaci

Obec Měšice

Požadované údaje

Cenové údaje

První pes 100,- Kč. Každý další pes 150,- Kč

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole