Domů > Obce > Tehovec > Obec Tehovec > Správní a ostatní POPLATKY

Zde můžete uhradit několik druhů SPRÁVNÍCH A OSTATNÍCH POPLATKŮ

Jaké poplatky zde můžete uhradit:

- Poplatek za užívání veřejného prostranství na základě vydaného Rozhodnutí - Zábor

- Poplatek vyplývající z místního šetření

- Poplatek za připojení pozemku k místní komunikaci na základě vydaného Rozhodnutí

- Pronájem sálu multifunkčního domu

Kontakt
na organizaci

Obec Tehovec

Požadované údaje

Cenové údaje

Cena - Celkový poplatek na základě vydaného Rozhodnutí, Místního šetření, Smlouvy o pronájmu, atd.

czk

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole