Domů > Obce > Jinočany > Jinočany > POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, která je k dispozici na webových stránkách obce.

Kontakt
na organizaci

Jinočany

Tel. číslo: +420257960009

E-mail: ucto2@jinocany.cz

Web: www.jinocany.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

Poplatek je splatný k 31.3. daného roku. Poplatníkem je trvale hlášená osoba nebo vlastník nemovitosti (v případě, že v ní není žádná trvale hlášená osoba). Sazba poplatku je 750 Kč a hradí je jednotlivě (každý poplatník má svůj variabilní symbol)

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole