Domů > Obce > Bratkovice > Obec Bratkovice > Psi

Poplatek za psa

Místní poplatek ze psů činí:

  • za jednoho psa 100 Kč za rok
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč za rok
  • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 30 Kč za rok
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 50 Kč za rok

Podrobnosti stanoví obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 5/2019, o místním poplatku ze psů.

Kontakt
na organizaci

Obec Bratkovice

Požadované údaje

U nemovitostí s číslem evidenčním doplňte před číslo nulu navíc. Např. pro číslo evidenční 6 vyplňte 06.

Cenové údaje

pes
pes

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole