Domů > Obce > Bratkovice > Obec Bratkovice > Stočné - rekreační objekty (bez trvale žijících osob)

Stočné na rok 2022 je splatné do 1. 4. 2022, v případě dvou pololetních plateb je druhá platba splatná do 30.9.2022.

Roční stočné na jednoho obyvatele nebo jeden rekreační objekt je 1836 Kč v případě přiznání příspěvku obce, nebo 2196 Kč v plné výši.

Pro přiznání příspěvku je nezbytné podat žádost s uvedením všech žadatelů (skutečně žijících osob). Formulář je k dispozici na webu obce a na obecním úřadě. Vyplněnou žádost odevzdejte nejpozději do 30. 4. 2022, jinak bude vymáhána úhrada plné částky stočného bez příspěvku. Žádost pošlete naskenovanou na e-mail poplatky@bratkovice.cz nebo odevzdejte na obecním úřadě (stačí vhodit do schránky).

Kontakt
na organizaci

Obec Bratkovice

Požadované údaje

U nemovitostí s číslem evidenčním doplňte před číslo nulu navíc. Např. pro číslo evidenční 6 vyplňte 06.

Cenové údaje

Roční stočné na jeden rekreační objekt je 1836 Kč v případě přiznání příspěvku obce, nebo 2196 Kč v plné výši. Stočné je možné uhradit najednou, nebo ve dvou pololetních platbách. V tom případě je druhá platba splatná do 30.9.2022.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole