Domů > Obce > Bratkovice > Obec Bratkovice > Stočné - trvale obydlené nemovitosti (včetně trvale obydlených rekreačních objektů)

Stočné na rok 2022 je splatné do 1. 4. 2022, v případě dvou pololetních plateb je druhá platba splatná do 30.9.2022.

Roční stočné na jednoho obyvatele nebo jeden rekreační objekt je 1836 Kč v případě přiznání příspěvku obce, nebo 2196 Kč v plné výši.

Pro přiznání příspěvku je nezbytné podat žádost s uvedením všech žadatelů (skutečně žijících osob). Formulář je k dispozici na webu obce a na obecním úřadě. Vyplněnou žádost odevzdejte nejpozději do 30. 4. 2022, jinak bude vymáhána úhrada plné částky stočného bez příspěvku. Žádost pošlete naskenovanou na e-mail poplatky@bratkovice.cz nebo odevzdejte na obecním úřadě (stačí vhodit do schránky).

Kontakt
na organizaci

Obec Bratkovice

Požadované údaje

U nemovitostí s číslem evidenčním doplňte před číslo nulu navíc. Např. pro číslo evidenční 6 vyplňte 06.

Cenové údaje

Roční stočné na jednoho obyvatele je 1836 Kč v případě přiznání příspěvku obce, nebo 2196 Kč v plné výši. Stočné je možné uhradit najednou, nebo ve dvou pololetních platbách (v tom případě je druhá platba splatná do 30.9.2022). Pro výpočet stočného je určující počet skutečně bydlících osob včetně osob nepřihlášených k trvalému pobytu.

osob

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole