Domů > Obce > Bratkovice > Obec Bratkovice > Vodné - trvale obydlené nemovitosti

Vodné na rok 2022 je splatné do 1. 4. 2022.

Vodné na rok 2022 schválené zastupitelstvem  …  27,50 Kč s DPH/m3.

Směrné číslo na jednu osobu v rodinném domě je podle vyhlášky 36 m3 na rok.

Roční vodné za jednoho obyvatele nebo uživatele rekreačního objektu je 990 Kč.

Kontakt
na organizaci

Obec Bratkovice

Požadované údaje

U nemovitostí s číslem evidenčním doplňte před číslo nulu navíc. Např. pro číslo evidenční 6 vyplňte 06.

Cenové údaje

Roční vodné za jednoho obyvatele je 990 Kč. Uveďte počet skutečně žijících osob.

osob

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole