Domů > Obce > Křešín > Obec Křešín > Poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný k 31.3. běžného roku a je závislý na počtu psů. První pes 50,- Kč, každý další 100,- Kč.

Kontakt
na organizaci

Obec Křešín

Požadované údaje

Cenové údaje

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz ZAPLATIT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole