Domů > Obce > Křešín > Obec Křešín > Poplatek za popelnici

Poplatek je splatný k 31.3. běžného roku a je závislý na počtu trvale přihlášených osob. Sleva pro děti 50%, sleva pro seniora (dosáhl důchodového věku) 30%. V případě rekreačního objektu je poplatek stanoven ve výši 1 trvale přihlášené osoby bez nároku na slevu.

Kontakt
na organizaci

Obec Křešín

Požadované údaje

Cenové údaje

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz ZAPLATIT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole