Domů > Obce > Křešín > Obec Křešín > Poplatek za vodné a stočné

Poplatek je splatný k 31. 3. běžného roku a je stanoven pevnou částkou na každé číslo popisné. Pokud se jedná o rekreační objekt (objekt bez osoby přihlášené k trvalému bydlišti), je platba stanovena v poměrné výši počtu měsíců po které je nemovitost aktivně využívána k 12 měsícům.

Kontakt
na organizaci

Obec Křešín

Požadované údaje

Cenové údaje

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz ZAPLATIT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole