Domů > Obce > Malá Hraštice > Malá Hraštice > Poplatek za svoz TKO

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovitosti, kde není přihlášena žádná osoba.

SAZEBNÍK

1 osoba nebo majitel trvale neobydlené nemovitosti nebo rekreačního objektu - 700Kč

2 osoby 1 400 Kč

3 osoby 2 100 Kč

4 osoby 2 800 Kč

5 osob 3 500 Kč

6 osob 4 200 Kč

Kontakt
na organizaci

Malá Hraštice

Tel. číslo: +420318581701

E-mail: obec@malahrastice.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

Poplatek za osobu nebo za objekt je 700 Kč.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole