Domů > Obce > Obecnice > Obec Obecnice > Poplatek za odpad - domácnost

Poplatek za odpad činí 600,- Kč / osobu v domácnosti na 1 rok. Roční poplatek je možno hradit buď najednou, nebo ve dvou splátkách, kdy 1. splátka musí být uhrazena do 30.4., 2. splátka pak do 31.10.

Kontakt
na organizaci

Obec Obecnice

Tel. číslo: +420732483910

E-mail: obec@obecnice.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz ZAPLATIT budete přesměrování k platbě.

* Povinné pole